Izrael

KamZaSluncem.cz - nejlepší dovolená pod sluncem

Contrasts ...
Izrael – slunečná plážlapidim / Foter

Izrael

Moderní stát vzniklý až v roce 1948. Byl založen na místě, které bylo osídleno už do dávných časů Židy. Do nového státu se stáhli Židé z celého světa a zavedli zde svůj rodný hebrejský jazyk za úřední. Oblast byla však součástí také Palestiny, což zde zanechalo 15% Palestinců z celého počtu izraelského obyvatelstva. Izrael je bohatým státem s rozvinutými průmyslovými odvětvími. Přeměnou rozsáhlých pouští získal úrodnou půdu.

Tento židovský stát leží na východním pobřeží Středozemního moře. Východním sousedem je Sýrie a Jordánsko, jihozápadním Egypt a severním sousedem je Libanon. I když je Izrael malým státem, nalezneme zde rozmanité geografické jevy, jako je například Negevská poušť, či na jihu horské hřbety Galileje nebo na severu Karmelu a Golan. Od hory Hermon stéká řeka Jordán, která je známá jako místo křti Ježíše Nazaretského.

blown with the wind
Izrael – písečné dunyjosef.stuefer / Foter

Pro Izrael je hlavním městem považován Jeruzalém. Je jedním z nejstarších měst světa. Je duchovním centrem židovského národa a nejsvětlejším místem judaismu. Jeruzalém se dělí na Staré Město a nová předměstí vznikající během 19. Století. Ta se dělí ještě na menší dvě části Západní Jeruzalém a Východní Jeruzalém. Velkou část „Svaté země“ popisovanou v bibli nalezneme právě v Jeruzalémě. Tato země je posvátná nejen pro Židy, ale i pro muslimy a křesťany. Nejposvátnější židovskou památkou je Zeď nářků, ke které se nikdy věřící neotočí zády. Je to zbytek chrámu postaveného před 2000 lety králem Herodem. Název dostala od návštěvníků poslouchajících nářek Židů kvůli zničenému chrámu.

Jedním z hlavních cílů turistů v Izraeli je Černé moře. Toto moře je nejen nejslanějším mořem na světě, ale také nejníže položenou vodní hladinou na Zemi. Leží 400 metrů pod hladinou Středozemního moře. Ústí do něj řeka Jordán, která protéká suchou oblastí. Voda vysychá, ale sůl zůstává. Za stovky let se zde nahromadily celé vrstvy. Vysoká salinita brání životu rybám a rostlinám, žijí zde jen některé druhy bakterií.

Říká se: „Když se chceš pomodlit za své blízké, navštiv tuto posvátnou zemi.“  Sílu víry zde pocítí snad každý. Zároveň je to ale i perfektní místo, které nabízí skvělé ceny a zajímavá místa nejen letní dovolené!

Zjistili jsme za Vás

  • Po mnoha porovnáních různých nabídek nám vycházejí letenky nejlevněji přes Pelikán.cz
  • Naopak celou dovolenou kompletně pořídíte nejlevněji díky Dovolená.cz, jak jinak. :-)